Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Choruses from The Rock


Χορικά από "Το Βράχο"
(απόσπασμα)

Ο αετός ίπταται στην κορυφή του Ουρανού
Ο κυνηγός με τα σκυλιά του, κυνηγά τον κύκλο του.
Ω κόσμε της άνοιξης και του φθινοπώρου, γέννησης και θανάτου!
Ο ατέλειωτος κύκλος της ιδέας και δράσης,
Ατελείωτη εφεύρεση, ατελείωτο πείραμα,
Φέρνει γνώση της κίνησης, αλλά όχι της ακινησίας·

Γνώση του λόγου, αλλά όχι της σιωπής
Γνώση των λέξεων, και άγνοια του Λόγου.
Όλες οι γνώσεις μας, μας φέρνουν πιο κοντά στο θάνατο,
Αλλά εγγύτητα στο θάνατο όχι πιο κοντά στο Θεό.
Πού είναι η ζωή που έχουμε χάσει στο ζην;
Πού είναι η σοφία που έχουμε χάσει στη γνώση;
Πού είναι η γνώση που έχουμε χάσει στις πληροφορίες;
Οι κύκλοι του ουρανού σε είκοσι αιώνες
Μας πάνε πιο μακριά από τον Θεό και πιο κοντά στο Χώμα.
Η μοίρα του ανθρώπου είναι αδιάκοπη εργασία,
Ή αδιάκοπη απραξία, η οποία είναι ακόμη πιο δύσκολη,
Ή παράτυπη εργασία, η οποία δεν είναι ευχάριστη.
Έχω βαδίσει στο πατητήρι μόνος, και ξέρω
Ότι είναι δύσκολο να είσαι πραγματικά χρήσιμος, να παραιτηθείς
Από τα πράγματα που μετράνε οι άνθρωποι ως ευτυχία, επιδιώκοντας
Τις καλές πράξεις που οδηγούν στην αφάνεια, την αποδοχή
Με ίση αντιμετώπιση εκείνων που φέρνουν ατίμωση,
Τα χειροκροτήματα όλων ή την αγάπη κανενός.
Όλοι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να επενδύσουν τα χρήματά τους
Αλλά οι περισσότεροι αναμένουν μερίσματα.
Σας λέω: Κάντε τέλεια τη θέληση σας.
Λέω: Μην λαμβάνετε υπόψιν την συγκομιδή,
Αλλά μόνο τη σωστή σπορά.


Choruses from The Rock
T.S. Eliot, 1934

The Eagle soars in the summit of Heaven,
The Hunter with his dogs pursues his circuit.
O world of spring and autumn, birth and dying!
The endless cycle of idea and action,
Endless invention, endless experiment,
Brings knowledge of motion, but not of stillness;
Knowledge of speech, but not of silence;
Knowledge of words, and ignorance of the Word.
All our knowledge brings us nearer to death,
But nearness to death no nearer to God.
Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
The cycles of Heaven in twenty centuries
Brings us farther from God and nearer to the Dust.
The lot of man is ceaseless labor,
Or ceaseless idleness, which is still harder,
Or irregular labour, which is not pleasant.
I have trodden the winepress alone, and I know
That it is hard to be really useful, resigning
The things that men count for happiness, seeking
The good deeds that lead to obscurity, accepting
With equal face those that bring ignominy,
The applause of all or the love of none.
All men are ready to invest their money
But most expect dividends.
I say to you: Make perfect your will.
I say: take no thought of the harvest,
But only of proper sowing.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Εγγραφή μέσω reader

Blog Widget by LinkWithin