Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

16-bit Intel 8088 chip16-bit Intel 8088 chip 

Μ' ένα Apple Macintosh
δεν μπορείτε να εκτελέσετε προγράμματα Radio Shack
στη μονάδα δίσκου του.
Δεν μπορεί ένας Commodore 64
drive να διαβάσει ένα αρχείο
που έχετε δημιουργήσει σ' έναν
προσωπικό υπολογιστή ΙΒΜ.
οι υπολογιστές Kaypro και Osborne χρησιμοποιούν
το CP / M λειτουργικό σύστημα
αλλά δεν μπορεί να διαβάσει ο ένας του άλλου
το γραφικό χαρακτήρα
γιατί "φορμάρουν" (γράφουν
πάνω) σε δίσκους με διαφορετικούς
τρόπους.
η Tandy 2000 τρέχει MS-DOS, αλλά
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα προγράμματα που παράγονται για
τον προσωπικό υπολογιστή ΙΒΜ
εκτός κιάν ορισμένα
bits και bytes έχουν
μεταβληθεί
αλλά ο άνεμος εξακολουθεί να φυσάει πάνω απ'την
Σαβάνα
και την άνοιξη
o αγριογάλος περπατά καμαρωτά και
κινείται ανυπόμονα μπροστά από τα
θηλυκά του.

with an Apple Macintosh
you can't run Radio Shack programs
in its disc drive.
nor can a Commodore 64
drive read a file
you have created on an
IBM Personal Computer.
both Kaypro and Osborne computers use
the CP/M operating system
but can't read each other's
handwriting
for they format (write
on) discs in different
ways.
the Tandy 2000 runs MS-DOS but
can't use most programs produced for
the IBM Personal Computer
unless certain
bits and bytes are
altered
but the wind still blows over
Savannah
and in the Spring
the turkey buzzard struts and
flounces before his
hens.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Εγγραφή μέσω reader

Blog Widget by LinkWithin