Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Οι Αθάνατοι (Α. Εμπειρίκος)


Πίσω και γύρω από τους αθανάτους
των ερήμων και των περιβολιών
Τα θνητά φυτά και οι άνθρωποι
ζουν και υπάρχουν.
Ο ουρανός είναι απύθμενος
και η θάλασσα πανδέγμων
Οι άνθρωποι όπως και τα φυτά
ζουν την ζωήν των.

Εκ πρώτης όψεως, τα πάντα φαίνονται αλλοπρόσαλλα,
όμως μια προσεκτική θεώρησις του συνόλου
καταδεικνύει στα έκθαμβα μάτια των παρατηρητών
ότι παντού υπάρχει μία καταπληκτική συνέπεια, μία δομή, μία αρχιτεκτονική
Όχι όμως της επιστήμης ή της τέχνης μα της φύσεως,
μη καταλήγουσα εις καμμίαν οριστική μορφήν
όπως εις τας οικοδομάς ή τα άλλα κτίσματα
μα που αποτελεί κατά ποικίλα διαστήματα προσωρινήν όψιν
μιας αείποτε εξελισσομένης ενδελεχείας
μιας αείποτης πολλαπλασιαζομένης διαθρώσεως και επικοινωνίας,
ενός αείποτε τελουμένου μυστηρίου,
που άλλοι το ονομάζουν Κόσμον,
άλλοι Χάος ή Αρμονία
και άλλοι Θεού σοφίαν.

Μέσα εις αυτήν την απέραντον μεγαλοσύνη
και τα μικρά και τα παραμικρά έχουν την πλήρη σημασίαν των
και την ανυπολόγιστον βαρύτητα των
Και εντός της αδιαπτώτου παρουσίας του αναμφισβητήτου αυτού συνόλου
των μικρών και τεραστίων, των ορατών και αοράτων, των λογικών και παραλόγων
οπίσω και γύρω από τους αθανάτους,
που φύονται και εις τους κρημνούς
και ζουν και εις τας ερήμους
τα θνητά φυτά, τα ζώα και ημείς οι άνθρωποι
όλοι μαζί παρά τον θάνατον
εις αιώνα τον άπαντα ακμάζομεν.Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Meditatio / Στοχασμός

Meditatio
by Ezra Pound (1885 - 1972 / Hailey / Idaho)

When I carefully consider the curious habits of dogs
I am compelled to conclude
That man is the superior animal.

When I consider the curious habits of man
I confess, my friend, I am puzzled.


Στοχασμός

Όταν προσεκτικά συλλογιέμαι τις περίεργες συνήθειες των σκύλων
Είμαι υποχρεωμένος να συμπεράνω
Ότι ο άνθρωπος είναι το ανώτερο ζώο.

Όταν συλλογιέμαι τις περίεργες συνήθειες του ανθρώπου
Ομολογώ, φίλε μου, είμαι μπερδεμένος.

Μτφ.: Ιπτ. Ολλανδός


Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Εγγραφή μέσω reader

Blog Widget by LinkWithin